dr Dimitrije Popadić

  • dr Dimitrije Popadić
    Email:
    prof.popadic@yahoo.com
    Predmeti:
    Odgoj hrišćanskih vođa

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...