Svrha postojanja

Protestantski teološki fakultet je posvećen individualiziranju i kontekstualiziranju teološkog obrazovanja koje duhovno, akademski i praktično osposobljava student da se suoče s raznovrsnim izazovima hrišćanske službe sa entuzijazmom i na svetopisamski skladan način.

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...