Diplomske akademske studije

Vrsta studija

Diplomske akademske studije

Naziv

Teološke studije

Trajanje

4 semestra

ESPB 

120

Uslovi za upis

Završene osnovne akademske studije na Fakultetu – s najmanjom prosečnom ocenom 8,5 – ili završene druge ekvivalentne studije, već prema proceni Naučno-nastavnog veća Fakulteta.

Rezultati učenja

Teološko-pastoralna osposobljenost.

Osposobljenost za određene službe u Protestantsko-evanđeoskim crkvama i paracrkvenim organizacijama.

Poznavanje, razumevanje i tumačenje osnovnih hrišćanskih tekstova i istorije hrišćanstva.

Poznavanje i razumevanje istorije hrišćanstva.

Sposobnost kritičkog razmišljanja.

Sposobnost kritičkog promišljanja društvene stvarnosti.

Sposobnost za učestvovanje u kulturnom, društvenom, interdisciplinarnom, ekumenskom i međureligijskom dijalogu.

Sposobnost teološkog i etičko-moralnog argumentovanja.

U smislu duhovne izgradnje studenata, rezultati učenja ovog programa odnose se na njihov duhovni rast u odnosu s Bogom, rast u shvaćanju njihovog identiteta u Hristu, predanja Svetome Pismu, odnosa služenja Crkvi i svetu kao i rast vlastitog identiteta i integriteta hrišćanskog vođe.

Rast u poznavanju Boga.

Osposobljenost za postdiplomske studije iz područja teologije.

Mogućnosti nastavka studija

Nakon završenih diplomskih studija  moguće je nastaviti postdiplomske studije na Teološkom fakultetu Novi Sad, kao i na drugim teološko-obrazovnim institucijama istog ranga.

Stručni ili akademski naziv ili stepen koji se stiče završetkom studija

Diplomirani teolog - Master

 

U nastavku možete preuzeti kompletan nastavni program fakulteta.

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...