Uloga Crkava i verskih zajednica u post-konfliktnom društvu

Mora se konstatovati da u zemljama bivše Jugoslavije ne postoji kontekstualno religiološko promišljanje kao anamnetičko – kritički interdisciplinarni diskurs koji želi da ispita uzroke i posledice sukoba i objasni ih bogoslovskim, filozofskim, antropološkim, sociološkim putem i da neophodan teorijski doprinos naporima da se slični konflikti u budućnosti prevaziđu.

Nedovoljna zastupljenost ovakve vrste kritičke svesti za posledicu ima negativne, ne samo naučne, već i religijsko - političke implikacije, pogotovu kada se govori o međureligijskom dijalogu, koji je zemljama u regionu neophodan. Imajući u vidu naučno - univerzitetsku aktuelnost i političke teologije i religiologije u svetu, smatramo da je neophodno uzeti učešće u ozbiljnom interdisciplinarnom istraživanju koji će dati nesumljiv doprinos religiološkom, sociološkom i filozofskom diskursu u našem društvenom i akademskom kontekstu.

Uzimajući ovo u obzir, Protestantski teološki fakultet u saradnji sa Centrom za otvoreni dijalog – centrom za interdisciplinarne studije religije počinje sa edukacionim programom pod nazivom „Uloga Crkava i verskih zajednica u post-konfliktnom društvu“. Program ima za cilj da naglasi važnost Religije i bogoslovlja unutar društvenog i političkog konteksta i njenu ulogu u procesima osnaživanja društva, prevazilaženja konflikata i suočavanja sa prošlošću. U okviru pilot programa koji će trajati godinu dana biće organizovane konferencije i panel diskusije kao i pripremljeni Zbornici naučnih radova. Takođe, u okviru nastavnog programa fakulteta biće organizovana predavanja iz dva predmeta: Političke teologije i Post-konfliktne teologije. Fakultet će jednom u dve nedelje organizovati i otvorena predavanja iz ovih nastavnih jedinica.

Program „Uloga Crkva i verskih zajednica u post-konfliktnom društvu organizovaće se pod pokroviteljstvom organizacije KerkInActie iz Holandije, to jest, Protestantske crkve Holandije.

Direktor programa
Mr Nikola Knežević

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...