Veroispovedanje

Veroispovedanje Svetskog Evanđeoskog Saveza

VERUJEMO

u Sveto Pismo, koje je u izvornim jezicima dato od Boga, od Boga nadahnuto, nepogrešivo, sasvim pouzdano; i koje predstavlja najviši autoritet u svim pitanjima vere i života;

u Jednoga Boga, koji je večan u Tri Ličnosti: Otac, Sin i Duh Sveti;

u našega Gospoda Isusa Hrista, Boga objavljenog u telu; u Njegovo devičansko začeće, Njegov bezgrešan ljudski život, Njegova božanska čudesa, Njegovu pobedonosnu i otkupljujuću smrt, Njegovo telesno vaskrsenje, Njegovo vaznesenje, Njegovo zastupničko delo i Njegov lični ponovni dolazak u sili i slavi;

u spasenje izgubljenog i grešnog ljudskog roda, koje je omogućeno kroz prolivenu krv Gospoda Isusa Hrista, a koje se prima verom – nezavisno od dobrih dela – ponovnim rođenjem i obnovom od Duha Svetoga;

u Duha Svetoga, koji prebiva u vernicima pojedinačno i omogućava im da žive posvećenim životom svedočeći svima i služeći Gospodu Isusu Hristu;

u jedinstvo u Duhu Svetome svih autentičnih vernika, Crkve, Tela Hristovog;

u vaskrsenje i spasenih i izgubljenih: spasenih u vaskrsenje života, a izgubljenih u vaskrsenje propasti.

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...