dr Zdravko Šorđan

  • dr Zdravko Šorđan
    Email:
    zdravkosordjan@open.telekom.rs

    Prof.dr sc.Zdravko Šorđan,rođen je 17.10.1944.god.u Jarkovcu, Sečanj. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja, diplomirao je teologiju 1966. godine. Od 1984. godine radi kao novinar u redakciji MD Vesnik, kao pomoćnik Glavnog i odgovornog urednika, Savez distrofičara Srbije. 1986. godine diplomirao je na Institutu za novinarstvo u Beogradu od kada je i član Udruženja novinara Srbije, kao i član International Federation of Journalists. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, 1996. godine, stekao je akademsko zvanje: Magistar nauka, smer Sociologija kulture. Iste godine biran je za Generalnog sekretara Centra za toleranciju i međureligijske odnose. 2003. godine na međunarodnim poslediplomskim studijama stiče akademsko zvanje: Doktor nauka iz područja društvenih nauka,naučno polje:Informacijske nauke,grana komunikologija. Član je organizacionog Odbora međunarodnog naučnog skupa ”Društvo I tehnologija” i redovni aktivni učesnik. Objavio je nekoliko stručnih i naučnih radova, monografija i recenzija, kao tri komunikološko-teološke knjige i jednu iz oblasti ljudskih prava. Na Protestanskom teološkom fakultetu član je naučnog veća i redovni profesor.

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...