dr Nikola Knežević

  • dr Nikola Knežević
    Email:
    nikola.knezevic@cirelstud.org
    Predmeti:
    Politička teologija I, Politička teologija II, Teološka antropologija (sa prof. Golubovićem)

Pridruženi dokumenti

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...