doc dr Jasmin Milić

 • doc dr Jasmin Milić
  Email:
  bishop.jmilic@gmail.com
  Predmeti:
  Liturgika, Islam, Tumačenje Svetog pisma u pravoslavnoj crkvi

  Obrazovanje

  DTh, Evanđeoski teološki fakultet Osijek, Croatia, 2013
  DTh, Protestantski teološki fakultet, Novi Sad, Serbia, 2005
  MTh, Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, Croatia, 1997
  BTh, Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, Croatia, 1994


  Predmet istraživanja

  Crkvena Istorija
  Liturgija


  Nedavno objavljene knjige

      Blagoslovljeno kraljevstvo njegovo (tumačenje euharistijskog bogoslužja prema Knjizi zajedničkih molitava, The Book of Common Prayer). Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, 2012. ISBN 978-953-6865-35-2
      “Protestantizam u Baranji i istočnoj Slavoniji”, in: Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije, 1. Zagreb: Galerija Klovićevi Dvori, 2009. ISBN 978-953-271-027-4
      Kalvinizam na optuženičkoj klupi. Tordinci: Protestantska reformirana crkvena općina Tordinci, 2008. ISBN 978-953-6865-25-3
      “Pravni i činjenični status vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj” (UDK 342.731) in Hrvatska pravna revija 3/2008, 9-15. (ISSN 1332-8670)
      Povijesni pregled liturgije s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine. Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, 2007. ISBN 978-953-6865-17-8
      “Nastanak i rani razvoj protestantizma” (UDK 284 (497. 5-3 Baranja) 15., in Povećalo. Beli Manastir. Zavod za Baranjsku povijesnicu Beli Manastir (ISSN 1330-1667), 2-3. 2007.
      Kanoni iz Kneževih Vinograda. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH; Kneževi Vinogradi: Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi, 2006. ISBN 953-6865-15-7
      Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1862-1918. Tordinci: Protestantska reformirana crkvena općina Tordinci, Novi Sad: Teološki fakultet-Novi Sad, 2006. ISBN 953-6865-14-9

  Detaljne informacije

   

  OBRAZOVANJE

   

  Viša stručna sprema (VI/1)  (Vjeroučitelj)

  Evanđeoski teološki fakultet, Osijek – 1993.

  Visoka stručna sprema (VII/1) (Diplomirani teolog.)

  Evanđeoski teološki fakultet, Osijek – 1994. 

  Magistar teoloških znanosti (Cum Laude) (M.Th.)

  Evanđeoski teološki fakultet, Osijek – 1997.

  Doktor znanosti crkvene povijesti (Summa Cum Laude) (Ph.D,)

  Protestantski teološki fakultet, Novi Sad – 2005 

  Doktor humanističkih znanosti iz polja teologija (crkvena povijest)

  Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek – 2013.

   

  -          Dodatna obrazovanja:

  -          Institut za teološku kulturu laika Visoke bogoslovne škole u Đakovu Đakovo  - 1987 (2 ispita)

     -    Evanđeoski biblijski institut, Beč, (Austria) – 1992. (6 ispita)

   

  RADNO ISKUSTVO

  Evanđeoska crkva «Radosne vijesti» - Osijek 1993. – 1994.

  (pomoćni pastor)

  Evanđeoski teološki fakultet, Osijek 1993. -1998.

  (Voditelj izvanrednog studija, i predavač)

  Evanđeoska crkva u Hrvatskoj 1993. -1998.

  (Osnivač i glavni urednik Kršćanskog radio programa “Izvori vjere” - Emisije se emitirale na 23 radio postaje u Hrvatskoj)

  Evanđeoska crkva «Radosne vijesti» - Đakovo 1994. – 1997.

  (Pastor)

  Reformirana crkva  Hrastin 1997. – 1999.

  (Pomoćni pastor)

  Reformirana crkva “Dobrog Pastira” (Kršćanski centar “Dobroga Pastira”)   1998. do danas.

  (Osnivač,  pastor)

  Reformirana crkva Tordinci 1999. do danas.

  (Pastor)

  Osnovna škola Tordinci 1999. – do danas.

  (Vjeroučitelj)

  Protestantska reofrmirana kršćanska crkva u Hrvatskoj, 2001. – do danas

  (Senior/Superintendent/Arhiđakon/Pomoćni biskup)

  Protestantski teološki fakultet Novi Sad 2005. – do danas.

  (Profesor) 

  Protestantski teološki fakultet Novi Sad 2008. – do danas

  (Prodekan za nauku)

  Protestantsko teološko učilište “Mihael Starin”, Tordinci 2008. – do danas

  (Dekan)

   

   

  ORDINACIJA

  Ordinacija za pastora: 30. 03. 1995. Evanđeoska crkva Đakovo

  Instalacija za  Reformiranog pastora: 12. 10. 1997. Reformirana crkva Osijek (Retfala) 

  Posvećen za biskupa 3. svibnja 2013. godine u Tordincima.

  IMENOVANJA I IZBORI

  Imenovan za seniora Reformiranog Osječkog seniorata, 20. veljače 1999.

  Izabran od strane sinode za Superintendenta Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH, 24. svibnja 2001.

  Primljen u red svećenstva Reformed Episcopal Church, 17. svibnja 2011.

  Imenovan od strane preuzvišenog biskupa Royala U. Grotea za arhiđakona, 18. svibnja 2011.

  Izabran za pomoćnog biskupa 22. rujna 2012. (Izabran od strane Sinode PRKC, potvrdilo vijeće biskupa REC u SAD).

  Posvećen za biskupa 3. maja 2013. godine.


  BIBLIOGRAFIJA

  Knjige:

  Milić, Jasmin, Reformirana župa u Tordincima, Protestantska reformirana crkvena općina Tordinci, Tordinci, 2002, ISBN 953-6865-06-8

  Milić, Jasmin, Tko je bio Jean Calvin, Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH, Osijek, 2003, ISBN 953-6865-08-4

  Milić, Jasmin, Povijesno-pravni razvoj reformiranih crkvenih općina u Hrvatskoj, Osijek: Kršćanski centar «Dobroga Pastira», 2004., ISBN: 953-6865-11-4

  Milić, Jasmin, Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj (Prikaz ustrojstva, vjerovanja  i djelovanja), Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj, 2005., ISBN 953-6865-12-2

  Milić, Jasmin, Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1862.-1918., Tordinci: Protestantska reformirana crkvena općina Tordinci, Novi Sad: Teološki fakultet-Novi Sad, 2006. ISBN 953-6865-14-9

  Milić, Jasmin, Kanoni iz Kneževih Vinograda, Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH;  Kneževi Vinogradi: Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi, 2006. ISBN 953-6865-15-7

  Milić, Jasmin, Povijesni pregled liturgije s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine, Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, 2007. ISBN 978-953-6865-17-8.

  Milić, Jasmin, Kalvinizam na optuženičkoj klupi, Tordinci: Protestantska reformirana crkvena općina Tordinci, 2008. ISBN 978-953-6865-25-3

  Milić, Jasmin, Ljubav si ti (zbirka ljubavnih pjesama), Osijek: KC “Dobroga Pastira, 2008. ISBN 978-953-6865-26-0.

  Milić, Jasmin (priredio), Red krštenja, konfirmacije i primanja u članstvo (reformirani liturgijski priručnik), Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH, 2008.

  Milić, Jasmin, Blagoslovljeno kraljevstvo njegovo (tumačenje euharistijskog bogoslužja prema Knjizi zajedničkih molitava, The Book of Common Prayer), Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, 2012. ISBN 978-953-6865-35-2

   

  Znanstveni i stručni članci:

  Milić, Jasmin, “Kako često blagovati Večeru Gospodnju?”, Izvori 9/10, 1997., str.23-24

  Milić, Jasmin, “O Večeri Gospodnjoj”, Izvori 11/12, 1997., str. 23-24.

  Milić, Jasmin, “Tko je dostojan blagovati Večeru Gospodnju?”, Izvori1/2, 1998., str. 19

  Milić, Jasmin, “Tumačenje liturgije”, Glas reformacije, 5, 1999., str. 3-4.

  Milić, Jasmin, “Tumačenje liturgije 2”, Glas reformacije, 6, 1999., str. 3.

  Milić, Jasmin, “Tumačenje liturgije 3”, Glas reformacije, 7, 1999., str. 4.

  Milić, Jasmin, “Tumačenje liturgije 4”, Glas reformacije, 8, 2000., str. 3-4.

  Milić Jasmin, “Blagovanje Gospodnje večere”, u: Biblijski pogledi, volumen 9, broj 1-2, 2001., Maruševec: Adventistički teološki fakultet, str 3-7. (UDK 265.3) ISSN 1330-1497

  10. Milić, Jasmin, “Što su sakramenti?”, Znaci vremena, 3, 2002., str. 29. CIB Znaci Vremena,

  Zagreb, (ISSN 0353-0434).

  Milić, Jasmin, “Vjerske zajednice i građansko-pravna osobnost”, (UDK 347.471.7), Hrvatska pravna revija 8/2003, str. 13-19. Inžinjerski biro, Zagreb, 2003. ((ISSN 1332-8670).

  Milić, Jasmin, “Posljedice pravomoćne sudske presude za treću osobu” (UDK 347.952) u: Hrvatska pravna revija 5/2004, str. 81-86 (ISSN 1332-8670).

  Milić, Jasmin, “The Development of the Reformed Church in Croatia”, u: Frontier 6/2004, str. 8-10  (ISSN 0951-7677).

  Milić, Jasmin, “Sola Scriptura (Samo pismo)” u: Vjesnik reformacije br. 1, 2004. str. 1-3. ISSN 1334-9201)

  Milić, Jasmin, “Povijest crkve Dobroga Pastira (Kršćanskoga centra “Dobroga Pastira”) od 1998. do 2003. godine, I. dio.” u Vjesnik reformacije br. 1, 2004., str. 4-5, (ISSN 1334-9201).

  Milić, Jasmin, “Povijest crkve Dobroga Pastira (Kršćanskoga centra «Dobroga Pastira») od 1998. do 2003. godine, II dio” u Vjesnik reformacije br. 2. , 2004., str. 4-6, (ISSN 1334-9201).

  Milić, Jasmin, “Povijest crkve Dobroga Pastira (Kršćanskoga centra “Dobroga Pastira”) od 1998. do 2003. godine, III dio” u Vjesnik reformacije br. 3, 2005., str. 5-6, (ISSN 1334-9201).

  Milić, Jasmin, “Povijest crkve Dobroga Pastira (Kršćanskoga centra “Dobroga Pastira”) od 1998. do 2003. godine, IV dio” u Vjesnik reformacije br. 4, 2005., str. 5-6, (ISSN 1334-9201).

  Milić, Jasmin, “Pentekostno-karizmatski pokret”, u: Vjesnik reformacije br. 6., 2005. str. 4-6, (ISSN 1334-9201).

  Milić, Jasmin i  Balta Ivan, “Povijesni razvoj protestantizma s posebnim osvrtom na kalvinizam u Slavoniji”, u Život i škola br 14/ (2/2005), Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Visoka učiteljska škola,  2005., str. 46-60. (UDK 284.2 (497.5) 94 (497.5), Izvorni znanstveni članak.

  Milić, Jasmin i  Balta Ivan, “Pravni položaj verskih zajednica na današnjem Hrvatskom prostoru u Habsburškoj odnosno Austro-ugarskoj monarhiji”, u Religija i tolerancija, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2006., str. 21, UDK 322 (497.5),,169/1918 342.731 (439. 24) (091) Originalni naučni rad.

  Milić, Jasmin “Božićno vrijeme u protestantskoj liturgijskoj tradiciji”, u Teološki časopis, Novi Sad: Protestantski teološki fakultet, br. 7, 2007., str. 141-155. (ISSN: 1451-0928)

  Milić, Jasmin “Nastanak i rani razvoj protestantizma” (UDK 284 (497. 5-3 Baranja) 15., u Povećalo, Beli Manastir. Zavod za Baranjsku povijesnicu Beli Manastir (ISSN 1330-1667), sv. 2-3., 2007., Izvorni znanstveni članak.

  Milić, Jasmin “Pravni i činjenični status vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj” (UDK 342.731) u Hrvatska pravna revija 3/2008., str. 9-15 (ISSN 1332-8670).

  Milić, Jasmin “Protestantizam u Baranji i istočnoj Slavoniji”, u: Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije, 1 svezak, Zagreb: Galerija Klovićevi Dvori, 2009. (ISBN 978-953-271-027-4)

   

  Ostali članci:

  Milić, Jasmin, “Dom milosti”, Izvori 5/6, 1994, str. 19.

  Milić, Jasmin, “Božićna poruka-danas?”, Izvori 11/12, 1994., str.11

  Milić, Jasmin, “Zahvalan?! Kome? Zašto? Kako?”, Izvori 9/10, 1995., str. 7

  Milić, Jasmin, “TV – Kradljivac vremena?”, Izvori 7/8, 1996., str. 26-27

  Milić, Jasmin, “Nek vjetar opet zapuše”, Izvori 9/10, 1996., str. 22-23

  Milić, Jasmin, “Pet godina kršćanskog radio programa Izvori vjere”, Izvori 3/4 , 1998, str. 26-27.

  Milić, Jasmin, “Riječ seniora”, Glas reformacije, 1, 1999, str. 2.

  Milić, Jasmin, “Izvješće s puta po SAD”, Glas reformacije, 2, 1999, str. 3-5.

  Milić, Jasmin, “Izvješće o radu grupe iz Village prezbiterijanske crkve, Chicago, SAD”, Glas reformacije, br. 3, 1999., str. 4-6.

  Milić, Jasmin, “Posjet grupe iz Cinncinatia, Ohio, SAD”, Glas reformacije, 4, 1999., str. 5-6.

  Milić, Jasmin, “Nasilje, terorizam, ratovi... kuda ide ovaj svijet”, Znaci vremena, 1, 2003. CIB Znaci Vremena, Zagreb, str. 4-5 (ISSN 0353-0434).

  Milić, Jasmin, “Veliki Tjedan” u Vjesnik reformacije br. 3, 2005., str. 3-4, (ISSN 1334-9201).

  Milić, Jasmin, “Molitva Gospodnja-Očenaš”, u: Vjesnik reformacije br. 5, 2005., str. 4 (ISSN 1334-9201).

  Milić, Jasmin, “Arhiepiskop u zatvoru”, u: Vjesnik reformacije br. 5, 2005., str. 10-11 (ISSN 1334-9201).

   

  Priručnici:

  Milić, Jasmin, Memento religije, protestantizam, Split: Mentor d.o.o. Split, 2006. (ISBN 953-6756-24-2)

   

  Predgovori:

  Heidelberški katekizam i Drugo Helvetsko vjeroispovijedanje, Reformirana kršćanska crkva u RH i Reformirani teološki institut, Osijek, 2000. (ISBN 953-6865-03-3), str.3-4.

  Milić, Jasmin, Reformirana župa u Tordincima, Protestantska reformirana crkvena općina Tordinci, 2002, str.9-14.

  Trideset i devet članaka vjere, vjeroispovijedanje Anglikanske crkve», Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH, Osijek, 2002. (ISBN 953-6865-07-6), str. 6-9.

  Milić, Jasmin, Tko je bio Jean Calvin, Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj, Osijek, 2003, str. 7.

  Knjiga zajedničkih molitava, Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH, Osijek, 2003. ISBN 953-6865-09-2, str. 7-8.

  Piper, John, Božja vrhovna vlast u propovijedanju, Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, Osijek, 2003. (ISBN 953-6865-10-6), str. 7-8.

  Milić, Jasmin, Povijesno-pravni razvoj reformiranih crkvenih općina u Hrvatskoj, Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, 2004. (ISBN 953-6865-11-4), str. 7-8.

  Grenn, Michael, Krštenje, svrha, praksa i snaga, Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, 2005. ( ISBN 953-6865-13-0), str. 7-8

  Kanoni sa sinode u Dortrechtu 1618. – 1619., Osijek: Kršćanski centar «Dobroga Pastira», Novi Sad: Teološki fakultet - Novi Sad, 2007. (ISBN 978-953-6865-20-8) STR. 9 – 13

  Belgijska konfesija, Tordinci: Reformirani teološki institut “Mihael Starin”, 2007.(ISBN 978-953-6865-24-6), str. 5-6

  Pipa, Joseph, Priručnik za proučavanje Westminsterskog vjeroispovijedanja, Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, 2008. (ISBN 978-953-6865-28-4), str. 7

  Westminstersko vjeroispovijedanje, Veliki katekizam, Mali katekizam, Tordinci: Reformirani teološki institut  „Mihael Starin“, 2008. (ISBN 978-953-6865-29-1), str. 7-9

  Objavljeno i u: 

  Teološki časopis, Protestantski teološki fakultet, Novi Sad, br. 8, 2008. str. 123-125. (ISSN: 1451-0928)

  R.C. Sproul, Izabranici Božji, Osijek: Kršanski centar «Dobroga pastira», 2010. (ISBN 978-953-6865-30-7), str. 5-6

  Velika Litanija, Osijek: Kršćanski centar „Dobroga Pastira“, 2010. (ISBN 978-953-6865-33-8), str.5-11.

   

   

   

   

   Recenzije:

  Alić, Damir, Šićko, Upravitelji povijesti, Zagreb: Kršćanski centar «Riječ Života», 2005.(ISBN 953-6632-50-0), str. 8

  Đurčik, Igor, Kultura crkvene komunikacije, Osijek, 2007. str. 13-14.

   

  Osvrti:

  Milić, Jasmin, “Nova knjiga: Michael Green, Krštenje, svrha praksa i snaga”, u: Vjesnik reformacije br. 5/2005, str. 11 (ISSN 1334-9201)

   

  Intervjui:

  “Uz svjetsku molitvenu osminu za jedinstvo kršćana 2000. Intervju s mr. Jasmin Milić, Senior Osječkog seniorata  Reformirane crkve”, Katolički list za mlade Pogled, broj I (XI) 2000, str. 8-9. Izdavač: Kršćanska informativna služba, Zagreb.


  Vodio intervjue s drugima:

  “Obrazovanje i praksa” (intervju s Danijelom Mršićem), Izvori 3/4, 1994, str. 8-9.

  “ Evangelizacija-primarna zadaća crkve” (intervju s  Endre Langhom), Izvori 3/4, 1998, str. 12-15.

   

  Stajališta:

  Milić, Jasmin, “Svećenici ili pastori (2)”, (reakcija na članak: “Svećenici ili pastori” objavljen u Glas Koncila  br. 21. od 21.05. 1995) Glas Koncila br. 22 (1094), 28.05. 1995 str. 2.

  33. Milić, Jasmin, “Hrvatski protestantizam seže u 16. stoljeće”, Reakcija na  odgovor don

  Bakovića  dr. Petru  Kuzmiču, Glas Slavonije,  24.07. 2003., str. 21.

  Milić, Jasmin, “Protestantizam je u Hrvatskoj već višestoljetna vjera”, Vjesnik,  12.12.  2003. str.12.

  Milić, Jasmin, “Nametanje neradne nedjelje može dovesti do kršenja vjerskih sloboda vjernika kojima ona nije dan odmora”, Vjesnik, 8.12. 2004.  str. 12.

  Milić, Jasmin, “Učinjena je šteta navedenim crkvenim općinama”, Glas Slavonije  11.05. 2004. str. 19.

  Milić, Jasmin, “Jesu li u Hrvatskoj sve vjerske zajednice jednake”, Vjesnik  15.07. 2004. str. 10.

  Milić, Jasmin, “KC Dobroga Pastira negiran je kao pravni subject”, Glas Slavonije 3.08. 2004. str.  51

  Milić, Jasmin, “Hrvatski su zakoni dobri ali se ne provode”, Vjesnik  13.08. 2004. str. 10.

  Milić, Jasmin, “Nelegalno zaposjedanje tuđe imovine”, Glas Slavonije,  5.09. 2004., str. 27.

  Milić, Jasmin, “Sve vjerske zajednice nisu jednake pred zakonom”, Jutarnji list,  14.01. 2005 str. 16.

  Milić, Jasmin, “Vlada ograničava djelovanje nekim vjerskim zajednicama”, Vjesnik, 19.01. 2005. str. 12.

  Milić, Jasmin “Crkve s ugovorom i s manje od šest tisuća vjernika”, Vjesnik, 8.02. 2005 str. 10.

  Milić, Jasmin, “Vjerske zajednice'nepodobna' porijekla”, Vjesnik, 18.03. 2005. str. 18

  Milić, Jasmin, “Zašto arhiepiskopu Jovanu zatvor”, Vjesnik,  25.07. 2005. str. 14.

  Milić, Jasmin, “Prijepor je u kanonskom priznanju”, Vjesnik,  22.08. 2005. str. 12.

  Milić, Jasmin, “Hitno oslobađanje arhiepiskopa Jovana”, Vjesnik,  8.09. 2005 str.14

  Milić, Jasmin, «Zbližavati različite kršćanske crkve», Vjesnik,  24.01. 2006. str. 14.

  Milić, Jasmin, “Glas nezadovoljnih se rijetko čuje”, Vjesnik,  8.02. 2006. str. 50.

   

   

  Urednik (Priredio za tisak na hrvatskom jeziku):

  Gumbel, Nicky, Životna pitanja, Crkva Dobrog pastira, Osijek; Logos, Daruvar, 2000, ISBN 953-6865-009.

   Gumbel, Nicky, Odgovori na pitanja, Crkva Dobrog pastira, Osijek; Logos, Daruvar, 2000, ISBN 953-6865-05-X

  Gumbel, Nicky, Govoriti drugima, Crkva Dobrog pastira, Osijek; Logos, Daruvar, 2000, ISBN 953-6865-02-5

  Gumbel, Nicky, Kako voditi alpha tečaj, Crkva Dobrog pastira, Osijek; Logos, Daruvar, 2000,  ISBN 953-6865-01-7

  Gumbel, Nicky, Zašto Isus, Crkva Dobrog pastira, Osijek; Logos, Daruvar, 2000, ISBN 953-6865-04-1

  Gumbel, Nicky, Alpha tečaj priručnik za vođe, Crkva Dobrog pastira, Osijek; Logos, Daruvar, 2000, ISBN 953-6639-23-8

  Gumbel, Nicky, Alpha tečaj priručnik, Crkva Dobrog pastira, Osijek; Logos, Daruvar, 2000, ISBN 953-6639-22-X

  Heidelberški katekizam i drugo Helvetsko vjeroispovijedanje, Reformirana kršćanska crkva u RH; Reformirani teološki institut, Osijek, 2000, ISBN 953-6865-03-3

  Milić, Jasmin, Reformirana župa u Tordincima, Protestantska reformirana crkvena općina Tordinci, Tordinci, 2002. ISBN 953-6865-06-8

  Trideset i devet članaka vjere, Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH, Osijek, 2003, ISBN 953-6865-07-6

  Milić, Jasmin, Tko je bio Jean Calvin, Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH, Osijek, 2003, ISBN 953-6865-08-4

  Knjiga zajedničkih molitava, Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH, Osijek, 2003, ISBN 953-6865-09-2

  Piper, John, Božja vrhovna vlast u propovijedanju, Kršćanski centar «Dobroga Pastira», Osijek, 2003. ISBN 953-6865-10-6

  Green, Michael, Krštenje, svrha, praksa i snaga, Osijek: Kršćanski centar «Dobroga Pastira», 2005. ISBN 953-6865-13-0

  Smith, Morton H., Svjedočanstvo, Uvod u kršćansku doktrinu, Osijek: Kršćanski centar «Dobroga Pastira», 2007. ISBN 978-953-6865-19-2.

  Kanoni sa sinode u Dortrechtu 1618. – 1619., Osijek: Kršćanski centar «Dobroga Pastira», Novi Sad: Teološki fakultet - Novi Sad, 2007. ISBN 978-953-6865-20-8.

  Berkhof, Louis, Sigurnost vjere, Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, 2007. ISBN 978-953-6865-21-5.

  Witherow, Thomas, Apostolska crkva – koja je?, Tordinci: Reformirani teološki institut “Mihael Starin”, 2007. ISBN 978-953-6865-22-2.

  Phillips, Richard D., Što su izabranje i predestinacija, Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, 2008. ISBN 978-953-6865-23-9.

  Belgijska konfesija, Tordinci: Reformirani teološki institut “Mihael Starin”, 2007. ISBN 978-953-6865-24-6

  Ryken, Phillip Graham, Tko je pravi kalvinist, Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, 2008.2008. (ISBN 978-953-6865-27-7).

  Pipa, Joseph, Priručnik za proučavanje Westminsterskog vjeroispovijedanja, Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, 2008. (ISBN 978-953-6865-28-4)

  Westminstersko vjeroispovijedanje, Veliki katekizam, Mali katekizam, Tordinci: Reformirani teološki institut  «Mihael Starin», 2008. (ISBN 978-953-6865-29-1).

  Small, Stephen, Što je Reformirana crkva, Osijek: Kršćanski centar „Dobroga Pastira“, 2010. (ISBN 978-953-6865-31-4)

  Phillips, Richard D., Što je Gospodnja večera, Osijek: Kršćanski centar „Dobroga Pastira“, 2010. (ISBN 978-953-6865-32-1)

  Velika Litanija, Osijek: Kršćanski centar „Dobroga Pastira“, 2010. (ISBN 978-953-6865-33-8).

   

  Mentor diplomskih radova:

  “Muško i žensko u svjetlu Biblije”, (Nune Mirzojan), Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, 1997.

  “Povijesno-teološki pregled Gospodnje večere”, (Nevenka Đurić), Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, 1998.

  “Hebrejima 1, 1-4, kao slika božanske naravi Isusa Krista”, (Samvel Mirzojan), Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, 1998.

  “Egzegeza Rim 1, 18-23 u povijesnom kontekstu poslanice Rimljanima”, (Ruslan Semaško), Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, 1998.

  “Tridentinski sabor”, (Nina Budalić), Evanđeoski teološki fakultet, 1998.

  “Propovjednička služba Isusa Krista u evanđelju po Mateju”, Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, 1999.

  “Religije i mir”, (Dino Malenica), Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, 2000.

  “Različiti koncepti kršćanskog vernika prema teorijama Bonhoeffera, Kierkegaarda i Calvina», (Goran Bosanac), Teološki fakultet – Novi Sad, 2006.

  „Predreformatori – Petar valdens, John Wycliffe, Jan Hus, pregled života i učenja“, Ivica Matulić, Protestantski teološki fakultet Novi Sad, 2008.

  „Misija u 21. stoljeću“, Vjekoslav Mršić, Protestantski teološki fakultet Novi Sad, 2008.

  „Položaj i važnost liturgije u Evangeličkim crkvama Heidelberške i Augsburške vjeroispovijesti“, Jadran Jelovčić, Protestantski teološki fakultet Novi Sad, 2009.

  „Crkve reformacijske baštine u Bosni i Hercegovini u periodu 1990. do 2012. godine – kratka analiza“, (Nermin Begović), Protestantski teološki fakultet, 2012.

   

   

  Mentor magistarskih i doktorskih disertacija :

  Mentor dva mentorska rada doktorskog kandidata Svetislava Rajšića na Teološkom fakultetu – Novi Sad, siječanj 2006.

  Mentor dva mentorska rada kandidatu za magisterij znanosti, Sergeju Beuku, na Teološkom fakultetu – Novi Sad, svibanj, 2007.

   

  Povjerenstva:

  Član povjerenstva za obranu doktorske disertacije Svetislava Rajšića, Protestantski teološki fakultet, Novi Sad,  28.02. 2006.

   Član povjerenstva za obranu magistarskog rada Ratko Kuburić, Protestantski teološki fakultet, Novi Sad, 26.02. 2007.

     Član povjerenstva za obranu magistarskog rada Sergeja Beuka, Protestantski teološki fakultet, Novi Sad, 15.05. 2007.

  Član povjerenstva za habilitacijski rad Gorana Golubovića na Protestantskom teološkom fakultetu, 19.11.2010.

  Član povjerenstva (kao mentor) za obranu Doktorske disertacije Leonarda Bega, Protestantski teološki fakultet, 13. veljače 2011.

   

   

  Predavanja:

  «Osnove javnog komuniciranja», Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, akademska 1995./1996., 15 sati predavanja.

  «Pastoralna služba», Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, akademska 1995./1996., 15 sati predavanja.

  « Liturgika», Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, akademska 1996./1997. 15 sati predavanja.

  «Pravoslavlje», Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, akademska 1997./1998., 15. sati predavanja.

  «Liturgika», Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, akademska 1997./1998., 30 sati predavanja.

  «Predstavljanje reformirane crkve», Adventistički teološki fakultet, Maruševec, akademska 1997./1998., 3 sata predavanja.

  «Pravoslavlje», Evangelička katehetska škola, Kutina, 5 sati predavanja.

  «Temelji vjere», Bogoslovni institut-Zagreb, centar Osijek, akademska 2001./2002., 12 sati predavanja.

  «Uvod u teologiju », Bogoslovni institut-Zagreb, centar Osijek, 24 sata predavanja, akademska 2002./2003. godina.

  “Vjerska sloboda u multikonfesionalnom društvu”, predavanje na tribini povodom dana vjerskih sloboda u adventističkoj crkvi u Osijeku, 18. siječnja 2004.

  “Predstavljanje reformirane crkve”, predavanja (tri sata predavanja) održana na Adventističkom teološkom fakultetu u Maruševcu 10. studenog 2004. godine.

  “Povijest tumačenja Svetog Pisma-Pravoslavlje”, predavanja na Teološkom fakultetu-Novi Sad, drugi semester u akademskoj 2004./2005 godini (15 sati predavanja).

  “Povijest tumačenja Svetog pisma-patristika”, Predavanja na Teološkom fakultetu-Novi Sad, drugi semester u akademskoj 2004./2005. godini (15 sati predavanja).

  “Crkvenoslavenski jezik”, predavanja na Teološkom fakultetu-Novi Sad, drugi semester u akademskoj 2004./2005 godini (15 sati predavanja).

  “Islam”, predavanja na Teološkom fakultetu-Novi Sad, drugi semester u akademskoj 2005./2006. godini (30 sati predavanja).

  “Pentekostno-karizmatski pokret”, predavanje održano u sklopu tribune o novim religijskim pokretima, 14.ožujka 2006. godine, u Domu omladine u Beogradu.

  “Pregled protestantizma u Srbiji”, predavanje održano na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u sklopu predmeta Socioloija religije, 10. travnja 2006. godine.

  “Uporedna vjeroispovedanja i liturgija”, predavanja održana u veljači i ožujku 2007. (28 sati predavanja), na Teološkom fakultetu – Novi Sad.

  “Pregled protestantizma u Srbiji”, predavanja održana na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (4 sata predavanja) u sklopu predmeta Sociologija religije, 26. ožujka 2007.

  “Uporedna teologija sakramenata”, predavanja održana u I semestru akademske 2007./2008 godine na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu.

  “Islam”, Predavanja održana na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu akademske 2008/2009.

  “Istorija tumačenja Svetog pisma”, Predavanja održana na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu akademske 2009./2010.

  “Euharistijska služba po Knjizi zajedničkih molitava”, Predavanja održana na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu akademske 2011./2012.

   

   

  Sudjelovanje na znanstvenim skupovima:

  Milić, Jasmin, “Protestantizam u Slavoniji i Baranji i njegovo jačanje tijekom XVI stoljeća.” (Mohačka pogibelj 1526. – 2006. Znanstveni kolokvij s međunarodni sudjelovanjem.)

   

   

  Skripte:

  Milić, Jasmin, Pastoralna služba, Osijek: Evanđeoski teološki fakultet, 1996.

  Milić, Jasmin, Priručnik za bogoslužja i obrede, Osijek:Evanđeoski teološki fakultet, 1996.

  Milić, Jasmin, Istorija tumačenja Svetog pisma u pravoslavnoj crkvi, Novi Sad: Teološki fakultet, 2005.

  Milić, Jasmin, Uvod u Islam, Novi Sad: Teološki fakultet, Novi Sad, 2006.

   

   

   

  Diplomski radovi

  “Slatina, analiza dosadašnjeg stanja i mogućnosti misijskog djelovanja” Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, 1993. Viša stručna sprema, zvanje vjeroučitelj. Mentor prof. dr. Peter Kuzmič.

  “Radio program u službi evangelizacije” Evanđeoski teološki fakultet, Osijek. 1995. Visoka stručna sprema, zvanje diplomirani teolog.

   

  Magistarski rad

  ”Povijesni pregled liturgije s posebnim osvrtom na bogoštovlje u slobodnim evanđeoskim crkvama u RH., Evanđeoski teološki fakultet, 1997. Mentor prof. dr. sc. Davorin Peterlin.

  Magistar teoloških znanosti.

   

   Doktorska disertacija (Protestantski teološki fakultet, Novi Sad)

  “Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na Reformiranu župu Tordinci 1862.-1918,” Protestantski teološki fakultet, Novi Sad, 2. prosinca 2005. Mentor prof. dr.sc. Mihael Kuzmič. Doktor znanosti crkvene povijesti.

   

  Doktorska disertacija (Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek)

  Povijesno ustrojbeni i pravni razvoj Reformirane crkve na današnjem hrvatskom prostoru s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1863.-1952., Osijek, 3. svibnja 2013. Mentor, prof.dr.sc. Ivan Balta- Doktor humanističkih znanosti iz polja teologije (crkvena povijest).

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...